Damla Sulama Sistemleri

Ürün Bilgileri
Kategorisi   Damla Sulama Sistemleri
Modeli   Belirtilmemiş
Markası   Belirtilmemiş

Damla Sulama, sulama suyunun filtre edilerek süzüldükten sonra eriyebilir gübre ile veya gübresiz olarak toprak yüzeyine ya da içine damlalar halinde düşük basınçla (1-1,5 atm.) verilmesine denir.
- Damla sulama ile su uygulama randımanı %90 ile %95 gibi yüksektir.
- Bitki sıra aralarının sulanmaması ve kuru kalması nedeniyle yabancı ot gelişimi azalmakta, bitki hastalık ve zararlılarının gelişmesi önlenmekte ve zararlılar ile mücadele ilaçlarından tasarruf sağlanmaktadır.
- Bu yöntemle tuzlu sular sık aralıklarla toprağa verilmezse toprak suyundaki tuz miktarı aşırı düzeye ulaşmaz ve bitkilerin tuzdan zarar görmesi önlenir.
- Eğimli arazilerde diğer sulama yöntemlerine göre su ve toprak kaybına yol açmaksızın daha başarılı ve kolay şekilde uygulanabilir.
- Kontrollü sulama yapılarak bitki besin maddelerinin kök bölgesinden yıkanmasına engel olur.

Yüklenmiş Dosyası bulunamadı.